گسترش فولاد ـ ذوب‌آهن؛ سال خوب ذوبی‌ها ساخته می‌شود؟

گسترش فولاد ـ ذوب‌آهن؛ سال خوب ذوبی‌ها ساخته می‌شود؟
برتری تیم فوتبال ذوب‌آهن برابر گسترش فولاد تبریز، کارکرد دوگانه‌ای برای ذوبی‌ها خواهد داشت؛ اول اینکه از جمع مدعیان دور نمی‌شود و دوم هم اینکه تیم اصفهانی سال را با شیرینی آغاز می‌کند.

گسترش فولاد ـ ذوب‌آهن؛ سال خوب ذوبی‌ها ساخته می‌شود؟

برتری تیم فوتبال ذوب‌آهن برابر گسترش فولاد تبریز، کارکرد دوگانه‌ای برای ذوبی‌ها خواهد داشت؛ اول اینکه از جمع مدعیان دور نمی‌شود و دوم هم اینکه تیم اصفهانی سال را با شیرینی آغاز می‌کند.
گسترش فولاد ـ ذوب‌آهن؛ سال خوب ذوبی‌ها ساخته می‌شود؟

بک لینک

View more posts from this author