گلایه خانواده‌های شهدا از وضعیت بی‌حجابی در آبیک

گلایه خانواده‌های شهدا از وضعیت بی‌حجابی در آبیک
در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان آبیک از گلایه خانواده‌های معزز شهدای این شهرستان از وضعیت بی‌حجابی سخن به میان آمد.

گلایه خانواده‌های شهدا از وضعیت بی‌حجابی در آبیک

در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان آبیک از گلایه خانواده‌های معزز شهدای این شهرستان از وضعیت بی‌حجابی سخن به میان آمد.
گلایه خانواده‌های شهدا از وضعیت بی‌حجابی در آبیک

دانلود موزیک

View more posts from this author