گلزار شهدای جاسک غبارروبی و گلباران شد

گلزار شهدای جاسک غبارروبی و گلباران شد
به‌مناسبت آغاز هفته جوان گلزار مطهر شهدای شهرستان جاسک توسط جوانان و ورزشکاران غبارروبی و گلباران شد.

گلزار شهدای جاسک غبارروبی و گلباران شد

به‌مناسبت آغاز هفته جوان گلزار مطهر شهدای شهرستان جاسک توسط جوانان و ورزشکاران غبارروبی و گلباران شد.
گلزار شهدای جاسک غبارروبی و گلباران شد

سپهر نیوز

View more posts from this author