گیلان نیازمند بیش از 5 هزار تخت بیمارستانی است/ افتتاح 2 بیمارستان تا 2 ماه دیگر

گیلان نیازمند بیش از 5 هزار تخت بیمارستانی است/ افتتاح 2 بیمارستان تا 2 ماه دیگر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: گیلان نیازمند 5 هزار و 600 تخت بیمارستانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم و گردشگران این استان است.

گیلان نیازمند بیش از 5 هزار تخت بیمارستانی است/ افتتاح 2 بیمارستان تا 2 ماه دیگر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: گیلان نیازمند 5 هزار و 600 تخت بیمارستانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم و گردشگران این استان است.
گیلان نیازمند بیش از 5 هزار تخت بیمارستانی است/ افتتاح 2 بیمارستان تا 2 ماه دیگر

View more posts from this author