یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود

یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود
یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جانباز شهید عباسعلی فیض برگزار می‌شود.

یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود

یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جانباز شهید عباسعلی فیض برگزار می‌شود.
یادواره شهدای دانشجوی شهرستان مهدی‌شهر برگزار می‌شود

View more posts from this author