یادواره شهدا در روستای «الزین» شهرستان طارم برگزار شد

یادواره شهدا در روستای «الزین» شهرستان طارم برگزار شد
یادواره شهدا در شهرستان طارم با حضور جمعی از مسؤولان و خانواده شهدا برگزار شد.

یادواره شهدا در روستای «الزین» شهرستان طارم برگزار شد

یادواره شهدا در شهرستان طارم با حضور جمعی از مسؤولان و خانواده شهدا برگزار شد.
یادواره شهدا در روستای «الزین» شهرستان طارم برگزار شد

استخدام

View more posts from this author