یادواره ملی شهدای ورزشکار با محوریت پهلوان شهید اسماعیل اعلمی در اردبیل

یادواره ملی شهدای ورزشکار با محوریت پهلوان شهید اسماعیل اعلمی در اردبیل
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: یادواره ملی پهلوان شهید اسماعیل اعلمی و گرامیداشت 184 شهید ورزشکار استان اردبیل مهر ماه برگزار می‌شود.

یادواره ملی شهدای ورزشکار با محوریت پهلوان شهید اسماعیل اعلمی در اردبیل

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: یادواره ملی پهلوان شهید اسماعیل اعلمی و گرامیداشت 184 شهید ورزشکار استان اردبیل مهر ماه برگزار می‌شود.
یادواره ملی شهدای ورزشکار با محوریت پهلوان شهید اسماعیل اعلمی در اردبیل

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author