«یه دست صدا نداره» دست‌ها را به تشویق واداشت

«یه دست صدا نداره» دست‌ها را به تشویق واداشت
گروه‌های نمایشی معلولین قروه در حالی موفق به کسب چندین عنوان برتر در چهارمین جشنواره تئاتر معلولین مهرآفرین در اصفهان شدند، که بازهم تنها به توانمندی‌های خود اتکا داشتند.

«یه دست صدا نداره» دست‌ها را به تشویق واداشت

گروه‌های نمایشی معلولین قروه در حالی موفق به کسب چندین عنوان برتر در چهارمین جشنواره تئاتر معلولین مهرآفرین در اصفهان شدند، که بازهم تنها به توانمندی‌های خود اتکا داشتند.
«یه دست صدا نداره» دست‌ها را به تشویق واداشت

View more posts from this author