یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است

یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است
امام‌جمعه شاهین‌شهر گفت: از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است.

یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است

امام‌جمعه شاهین‌شهر گفت: از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است.
یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه و حمایت از صنایع کوچک کشور است

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author