یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی وارد مشهد مقدس شدند

یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی وارد مشهد مقدس شدند
یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی همزمان با میلاد حضرت رضا(ع) در قالب طرح «زیر سایه خورشید»، به مشهد مقدس وارد شدند.

یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی وارد مشهد مقدس شدند

یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی همزمان با میلاد حضرت رضا(ع) در قالب طرح «زیر سایه خورشید»، به مشهد مقدس وارد شدند.
یک‌هزار و 200 زیارت‌اولی وارد مشهد مقدس شدند

دانلود ها پلاس

View more posts from this author