یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده/ یارانه شرکت در نمایشگاه برای بازاریابی ضعیف است

یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده/ یارانه شرکت در نمایشگاه برای بازاریابی ضعیف است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان گرگان با اشاره به اینکه وصول معوقات بخش خصوصی جزو خواسته‎های تجار و بازرگانان است از وضعیت یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده انتقاد کرد.

یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده/ یارانه شرکت در نمایشگاه برای بازاریابی ضعیف است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان گرگان با اشاره به اینکه وصول معوقات بخش خصوصی جزو خواسته‎های تجار و بازرگانان است از وضعیت یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده انتقاد کرد.
یک بام و دو هوای دولت در استرداد ارزش افزوده/ یارانه شرکت در نمایشگاه برای بازاریابی ضعیف است

دانلود سرا

View more posts from this author