یک تساوی ارزشمند رهاورد ذوبی‌ها از امارات

یک تساوی ارزشمند رهاورد ذوبی‌ها از امارات
با تساوی ذوب‌آهن مقابل العین امارات در زمین حریف، مسیر صعود نماینده اصفهان به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هموار شد.

یک تساوی ارزشمند رهاورد ذوبی‌ها از امارات

با تساوی ذوب‌آهن مقابل العین امارات در زمین حریف، مسیر صعود نماینده اصفهان به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هموار شد.
یک تساوی ارزشمند رهاورد ذوبی‌ها از امارات

میهن دانلود

View more posts from this author