یک رستوران متخلف در ساوه به تعزیرات حکومتی معرفی شد

یک رستوران متخلف در ساوه به تعزیرات حکومتی معرفی شد
رئیس شبکه دامپزشکی ساوه از معرفی یک رستوران متخلف این شهرستان به تعزیرات حکومتی در ایام نوروز امسال خبر داد.

یک رستوران متخلف در ساوه به تعزیرات حکومتی معرفی شد

رئیس شبکه دامپزشکی ساوه از معرفی یک رستوران متخلف این شهرستان به تعزیرات حکومتی در ایام نوروز امسال خبر داد.
یک رستوران متخلف در ساوه به تعزیرات حکومتی معرفی شد

فروش بک لینک

View more posts from this author