۸ محصول جدید مجتمع پتروشیمی جم رونمایی شد

۸ محصول جدید مجتمع پتروشیمی جم رونمایی شد
در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجتمع پتروشیمی جم هشت محصول جدید این مجتمع رونمایی شد.

۸ محصول جدید مجتمع پتروشیمی جم رونمایی شد

در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجتمع پتروشیمی جم هشت محصول جدید این مجتمع رونمایی شد.
۸ محصول جدید مجتمع پتروشیمی جم رونمایی شد

مجله اینترنتی

View more posts from this author