15 اردیبهشت‌، زمان ورود عشایر به همدان/ وجود 69 سامانه عشایری

15 اردیبهشت‌، زمان ورود عشایر به همدان/ وجود 69 سامانه عشایری
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: عشایر نباید قبل از 15 اردیبهشت‌ماه سال جاری وارد عرصه‌های منابع طبیعی استان همدان شوند.

15 اردیبهشت‌، زمان ورود عشایر به همدان/ وجود 69 سامانه عشایری

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: عشایر نباید قبل از 15 اردیبهشت‌ماه سال جاری وارد عرصه‌های منابع طبیعی استان همدان شوند.
15 اردیبهشت‌، زمان ورود عشایر به همدان/ وجود 69 سامانه عشایری

فروش بک لینک

View more posts from this author