2 هزار مددجو بافنده فرش هستند/ 98 درصد فرش تولیدی به فروش رسیده است

2 هزار مددجو بافنده فرش هستند/ 98 درصد فرش تولیدی به فروش رسیده است
قائم مقام کمیته امداد استان اردبیل گفت: بیش از 2 هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در حرفه فرش‌بافی مشغول فعالیت هستند.

2 هزار مددجو بافنده فرش هستند/ 98 درصد فرش تولیدی به فروش رسیده است

قائم مقام کمیته امداد استان اردبیل گفت: بیش از 2 هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در حرفه فرش‌بافی مشغول فعالیت هستند.
2 هزار مددجو بافنده فرش هستند/ 98 درصد فرش تولیدی به فروش رسیده است

ترانه

View more posts from this author