2.5 میلیارد دلار حجم میزان مبادلات کالا از مرزهای کردستان

2.5 میلیارد دلار حجم میزان مبادلات کالا از مرزهای کردستان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در هشت ماه ابتدای امسال، 2 میلیارد و 511 میلیون دلار کالا از مرزهای رسمی کردستان مبادله شده است.

2.5 میلیارد دلار حجم میزان مبادلات کالا از مرزهای کردستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در هشت ماه ابتدای امسال، 2 میلیارد و 511 میلیون دلار کالا از مرزهای رسمی کردستان مبادله شده است.
2.5 میلیارد دلار حجم میزان مبادلات کالا از مرزهای کردستان

View more posts from this author