20 درصد یادواره‌های کشور در مازندران برگزار می‌شود

20 درصد یادواره‌های کشور در مازندران برگزار می‌شود
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران گفت: 10 درصد یادواره‌های کشور در طول سال در استان مازندران برگزار می‌شود.

20 درصد یادواره‌های کشور در مازندران برگزار می‌شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران گفت: 10 درصد یادواره‌های کشور در طول سال در استان مازندران برگزار می‌شود.
20 درصد یادواره‌های کشور در مازندران برگزار می‌شود

عکس

View more posts from this author