22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است/ همه باید در راهپیمایی شرکت کنیم

22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است/ همه باید در راهپیمایی شرکت کنیم
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه 22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است، گفت: همه باید در راهپیمایی این روز شرکت کنیم.

22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است/ همه باید در راهپیمایی شرکت کنیم

بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه 22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است، گفت: همه باید در راهپیمایی این روز شرکت کنیم.
22 بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است/ همه باید در راهپیمایی شرکت کنیم

View more posts from this author