23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی حائز عنوان برتر شدند

23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی حائز عنوان برتر شدند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: 23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی استان حائز عنوان برتر شدند.

23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی حائز عنوان برتر شدند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: 23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی استان حائز عنوان برتر شدند.
23 ایثارگر ایلامی در مسابقات قرآنی حائز عنوان برتر شدند

خرید بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author