238 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان‌شرقی جان باختند

238 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان‌شرقی جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از فوت 238 نفر در حوادث رانندگی در چهار ماهه امسال در استان خبر داد.

238 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان‌شرقی جان باختند

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی از فوت 238 نفر در حوادث رانندگی در چهار ماهه امسال در استان خبر داد.
238 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان‌شرقی جان باختند

ساخت بنر

View more posts from this author