315 هزار گردشگر از بناهای تاریخی مازندران بازدید کردند

315 هزار گردشگر از بناهای تاریخی مازندران بازدید کردند
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از اول فروردین امسال تاکنون بیش از 314 هزار و 944 نفر از موزه‌ها و سایت‌های تاریخی و مذهبی استان بازدید کردند.

315 هزار گردشگر از بناهای تاریخی مازندران بازدید کردند

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از اول فروردین امسال تاکنون بیش از 314 هزار و 944 نفر از موزه‌ها و سایت‌های تاریخی و مذهبی استان بازدید کردند.
315 هزار گردشگر از بناهای تاریخی مازندران بازدید کردند

اتومبیل

ماشین های جدید

View more posts from this author