36 طرح عمرانی در ایلام افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد

36 طرح عمرانی در ایلام افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد
فرماندار ایلام گفت: 36 طرح عمرانی در ایلام و در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

36 طرح عمرانی در ایلام افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار ایلام گفت: 36 طرح عمرانی در ایلام و در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.
36 طرح عمرانی در ایلام افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author