4 نفر از اعضای شورای شهر اندیمشک استعفا دادند

4 نفر از اعضای شورای شهر اندیمشک استعفا دادند
چهار تن از اعضای شورای شهر اندیمشک در اعتراض به بی‌نتیجه ماندن جلسه عزل شهردار این شهر از سمت خود استعفا دادند.

4 نفر از اعضای شورای شهر اندیمشک استعفا دادند

چهار تن از اعضای شورای شهر اندیمشک در اعتراض به بی‌نتیجه ماندن جلسه عزل شهردار این شهر از سمت خود استعفا دادند.
4 نفر از اعضای شورای شهر اندیمشک استعفا دادند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author