80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی کردستان بازدید کرده‌اند

80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی کردستان بازدید کرده‌اند
مسئول نمایشگاه‌های صنایع دستی نوروزی استان کردستان با یادآوری برپایی نمایشگاه‌های موقت صنایع دستی در استان، گفت: 80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی بازدید کرده‌اند.

80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی کردستان بازدید کرده‌اند

مسئول نمایشگاه‌های صنایع دستی نوروزی استان کردستان با یادآوری برپایی نمایشگاه‌های موقت صنایع دستی در استان، گفت: 80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی بازدید کرده‌اند.
80 درصد گردشگران از نمایشگاه‌های صنایع دستی کردستان بازدید کرده‌اند

خرید بک لینک

View more posts from this author