معنای متفاوت نوروز از منظر رهبر انقلاب

معنای متفاوت نوروز از منظر رهبر انقلاب

سنت نوروز در ساحت انقلاب اسلامی ایران حامل معنای متنوعی در سه لایه‌ی ایرانی، اسلامی و انقلابی شد. رهبر انقلاب اسلامی در تحلیل هایی که پیرامون نوروز دارند به این سه لایه و معنای هر یک اشاره کرده‌اند.

معنای متفاوت نوروز از منظر رهبر انقلاب

سنت نوروز در ساحت انقلاب اسلامی ایران حامل معنای متنوعی در سه لایه‌ی ایرانی، اسلامی و انقلابی شد. رهبر انقلاب اسلامی در تحلیل هایی که پیرامون نوروز دارند به این سه لایه و معنای هر یک اشاره کرده‌اند.

معنای متفاوت نوروز از منظر رهبر انقلاب

خبر جدید

مد روز

View more posts from this author