فغانی برای ژاپنی ها خوش یمن بود/ افغانستان در تهران برنده شد

فغانی برای ژاپنی ها خوش یمن بود/ افغانستان در تهران برنده شد
در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 و جام ملت های 2019 تیم های ژاپن و افغانستان پیروز شدند.

فغانی برای ژاپنی ها خوش یمن بود/ افغانستان در تهران برنده شد

در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 و جام ملت های 2019 تیم های ژاپن و افغانستان پیروز شدند.
فغانی برای ژاپنی ها خوش یمن بود/ افغانستان در تهران برنده شد

دانلود موزیک

View more posts from this author