تجارت خارجی کشور به ۷۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار رسید

بنابر اعلام روابط عمومی گمرک ایران، تجارت خارجی کشورمان در ۱۱ ماه سال جاری به ۷۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار رسید.
۱۵:۲۱ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


سیستم اطلاع رسانی

تلگرام

View more posts from this author