سیف: هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هرگز جلوی شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم، از اختلاف ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و بانک‌ها درباره رقم دقیق مطالبات بانک‌ها از دولت خبر داد.

فیلم سریال آهنگ

مجله اتومبیل

View more posts from this author