محصول جدید گروه خودروسازی بهمن در راه بازار ایران / تصاویر

محصول جدید گروه خودروسازی بهمن در راه بازار ایران / تصاویر
پس از پیکاپ کاپرا و شاسی‌بلند لندمارک، به نظر می آید یک نیمچه‌ شاسی‌بلند ارزان قیمت از محصولات کمپانی چینی ZXAuto بنام GX3 نیز به سبد محصولات …

محصول جدید گروه خودروسازی بهمن در راه بازار ایران / تصاویر

پس از پیکاپ کاپرا و شاسی‌بلند لندمارک، به نظر می آید یک نیمچه‌ شاسی‌بلند ارزان قیمت از محصولات کمپانی چینی ZXAuto بنام GX3 نیز به سبد محصولات …
محصول جدید گروه خودروسازی بهمن در راه بازار ایران / تصاویر

مد روز

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author