فرار اسکی‌باز از بهمن سهمگین + عکس

در این فیلم بیننده شاهد صحنه‌هایی از فرار و نجات اسکی باز از بهمن سهمگینی که از کوه سرازیر می‌شود، خواهد بود.

علم و فناوری

فانتزی

View more posts from this author