زیدان: ناراحتی بیل از رفتن بنیتس را درک می‌کنم ::

زیدان: ناراحتی بیل از رفتن بنیتس را درک می‌کنم ::

زیدان یک روز پس از تصدی مربیگری رئال مادرید در نشستی خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

اس ام اس

خرید بکلینک

View more posts from this author