پیکه: اخراج نکردن من تصمیم درستی بود

پیکه: اخراج نکردن من تصمیم درستی بود
جرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا عنوان کرد که تصمیم داور مبنی بر اخراج نکردن او تصمیم درستی بوده است.

پیکه: اخراج نکردن من تصمیم درستی بود

جرارد پیکه،‌مدافع بارسلونا عنوان کرد که تصمیم داور مبنی بر اخراج نکردن او تصمیم درستی بوده است.
پیکه: اخراج نکردن من تصمیم درستی بود

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزشی

View more posts from this author