آقای مظلومی نباید در مورد محرم اظهارنظر کند ::

آقای مظلومی نباید در مورد محرم اظهارنظر کند ::

اصغر باقریان مدیرعامل سپاهان گفت: به نظر می‌رسد که مربی استقلال اصول حرفه‌ای را فراموش کرده که در مورد بازیکن سپاهان صحبت می‌کند.

cars

بک لینک رنک 5

View more posts from this author