پذیرایی اولی‌هوینس از پناهجویان سوری و افغان ::

امروز فاش شد رئیس سابق بایرن طی مراسمی در شب میلاد مسیح حدود 30 پناهجو را به شام دعوت کرده بود.

اسکای نیوز

پسورد نود 32

View more posts from this author