فروش «بلیت بدون هواپیما» در مهرآباد

روز پنجشنبه فرودگاه مهرآباد تهران شاهد سرگردانی ده‌ها مسافر خط پرواز تهران به اردبیل بود که به‌دلیل بی‌تدبیری و سوءمدیریت هواپیمایی آتا نتوانستند پروازی به استان اردبیل داشته باشند.

آلرژی و تغذیه

خرید بکلینک

View more posts from this author