بنزین ارزان تر از آب و پپسی!

به دنبال کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بنزین در امارات متحده عربی از برخی کالاها از جمله آب آشامیدنی ارزان تر شده است.

سایت استخدامی

ورزشی

View more posts from this author