افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس تصویب شد + نرخ های جدید

با پیشنهاد شهرداری تهران و تصویب شورای شهر تهران نرخ بلیت مترو و اتوبوس درون شهری در بخش خصوصی و عمومی در سال آینده افزایش می یابد.

خبر دانشجویی

گیم پلی استیشن

View more posts from this author