رینا:اتفاقات داخل زمین نباید به بیرون راه پیدا کند ::

دروازه بان ناپولی به درگیری لفظی سرمربیان اینتر و ناپولی در پایان دیدار شب گذشته دو تیم واکنش نشان داده است.

عکس

اپدیت نود32

View more posts from this author