اعلام مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود.

دانلود فیلم جدید

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author