اردوغان تغییر موضع داد؛ گولن عامل اصلی کودتا نیست

اردوغان تغییر موضع داد؛ گولن عامل اصلی کودتا نیست
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه که تا کنون از فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی کودتای نافرجام این کشور نام می برد، با یک چرخش قابل توجه در مواضع خود از گولن به عنوان یک “مهره شطرنج در دست یک طرف به خصوص” نام برد.
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


اردوغان تغییر موضع داد؛ گولن عامل اصلی کودتا نیست

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه که تا کنون از فتح الله گولن به عنوان عامل اصلی کودتای نافرجام این کشور نام می برد، با یک چرخش قابل توجه در مواضع خود از گولن به عنوان یک “مهره شطرنج در دست یک طرف به خصوص” نام برد.
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


اردوغان تغییر موضع داد؛ گولن عامل اصلی کودتا نیست

تکست آهنگ

View more posts from this author