شكست شفاف‌سازی يارانه‌های پنهان

دو روز پس از ارائه لايحه بودجه 1395 از سوي رييس‌جمهور، ديوان محاسبات كشور هم گزارش تفريغ بودجه سال 93 را ارائه كرد. گزارشي كه در آن علاوه …

دانلود فیلم

پسورد نود

View more posts from this author