حاشیه‌های بازی استقلال ـ اس.خوزستان/ تشویق بی‌امان رحمتی در غدیر

حاشیه‌های بازی استقلال ـ اس.خوزستان/ تشویق بی‌امان رحمتی در غدیر
اعضای تیم فوتبال استقلال دقایقی پیش برای برگزاری بازی با استقلال‌خوزستان وارد استادیوم غدیر شدند.

حاشیه‌های بازی استقلال ـ اس.خوزستان/ تشویق بی‌امان رحمتی در غدیر

اعضای تیم فوتبال استقلال دقایقی پیش برای برگزاری بازی با استقلال‌خوزستان وارد استادیوم غدیر شدند.
حاشیه‌های بازی استقلال ـ اس.خوزستان/ تشویق بی‌امان رحمتی در غدیر

خرید بک لینک

View more posts from this author