یک ساعت مانده به بازی، آزادی پر است، یادگار امام خالی

یک ساعت مانده به بازی، آزادی پر است، یادگار امام خالی
حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ هواداران باشگاه استقلال تهران برای تشویق تیم خود به ورزشگاه قم آمده اند و امید به قهرمانی تیم خود دارند.
۱۷:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۴ اردیبهشت


یک ساعت مانده به بازی، آزادی پر است، یادگار امام خالی

حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ هواداران باشگاه استقلال تهران برای تشویق تیم خود به ورزشگاه قم آمده اند و امید به قهرمانی تیم خود دارند.
۱۷:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۴ اردیبهشت


یک ساعت مانده به بازی، آزادی پر است، یادگار امام خالی

بک لینک رنک 5

تکنولوژی جدید

View more posts from this author