امشب؛ مدیران شرق و کیهان در تلویزیون

به گزارش ایسنا، به منظور بررسی جایگاه و اهمیت پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتحابات مجلس شورای اسلامی، حسین شریعتمداری مدیرمسؤول روزنامه کیهان و مهدی رحمانیان مدیر مسؤول روزنامه شرق امشب با حضور در برنامه نگاه یک، دیدگاه دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب به انتخابات جمعه، هفتم اسفند را تبیین می کنند. در آستانه انتخابات روز جمعه خبرگان رهبری و شورای اسلامی، ویژه برنامه نگاه یک، به تهیه کنندگی حسن نهضت هر شب حوالی ساعت 23:15 به روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

cars

قرآن

View more posts from this author