جلسه سرنوشت‌ساز تعیین مزد 95 دقایقی پیش آغاز شد

جلسه سرنوشت ساز شورای عالی کار برای تعیین و تصویب بسته سال 95 حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار آغاز شد.

سایت استخدامی

ترانه

View more posts from this author