آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی

آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ در استان علیه بیماری تب برفکی خبر داد.

آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ در استان علیه بیماری تب برفکی خبر داد.
آغاز واکسیناسیون دام‌های بزرگ آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی

بک لینک قوی

دانلود سرا

View more posts from this author