اجرای طرح‌ فضای سبز در دانشگاه بجنورد غیرقانونی بود

اجرای طرح‌ فضای سبز در دانشگاه بجنورد غیرقانونی بود
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: اجرای طرح‌های فضای سبز در دانشگاه بجنورد توسط شهرداری غیرقانونی و خلاف بوده است.

اجرای طرح‌ فضای سبز در دانشگاه بجنورد غیرقانونی بود

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: اجرای طرح‌های فضای سبز در دانشگاه بجنورد توسط شهرداری غیرقانونی و خلاف بوده است.
اجرای طرح‌ فضای سبز در دانشگاه بجنورد غیرقانونی بود

خرید بک لینک

car

View more posts from this author