اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» در 500 روستای مازندران/ از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری می‌شود

اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» در 500 روستای مازندران/ از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری می‌شود
استاندار مازندران با اعلام اینکه با اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز می‌توان جلوی واردات برنج خارجی به داخل را گرفت، گفت: کشاورزان در این طرح به این نتیجه می‌رسند که مسئولان به فکر آنها بوده و برای آنها برنامه دارند.

اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» در 500 روستای مازندران/ از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری می‌شود

استاندار مازندران با اعلام اینکه با اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز می‌توان جلوی واردات برنج خارجی به داخل را گرفت، گفت: کشاورزان در این طرح به این نتیجه می‌رسند که مسئولان به فکر آنها بوده و برای آنها برنامه دارند.
اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» در 500 روستای مازندران/ از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری می‌شود

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author