ایمن‌سازی 700 هزار رأ‌س دام علیه بیماری‌های مختلف در نهبندان

ایمن‌سازی 700 هزار رأ‌س دام علیه بیماری‌های مختلف در نهبندان
رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: در سال گذشته حدود 700 هزار نوبت‌ سر دام‌های سبک و سنگین برای جلوگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک در این شهرستان واکسینه شده‌اند.

ایمن‌سازی 700 هزار رأ‌س دام علیه بیماری‌های مختلف در نهبندان

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: در سال گذشته حدود 700 هزار نوبت‌ سر دام‌های سبک و سنگین برای جلوگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک در این شهرستان واکسینه شده‌اند.
ایمن‌سازی 700 هزار رأ‌س دام علیه بیماری‌های مختلف در نهبندان

عکس

قدیر نیوز

View more posts from this author